Ogłoszenie o XXIV sesji Rady Gminy Zakrzewo

Informuje się, że XXIV sesja Rady Gminy Zakrzewo odbędzie się w dniu 24 września 2020 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2) wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3) przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Zapytania radnych do informacji wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za I półrocze 2020 roku.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w uchwale budżetowej na rok 2020;
2) przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Zakrzewo na lata 2020-2023;
3) ustalenia zasad i trybu korzystania z Hali Widowiskowo-Sportowej w Zakrzewie;
4) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w obrębie Stara Wiśniewka i Osowiec gmina Zakrzewo;
5) przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wersk;
6) przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Śmiardowo Złotowskie;
7) przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Czernice;
8) przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Głomsk.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Zapytania sołtysów.
8. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo

( - ) mgr Krzysztof Doroszuk

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo, odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie w następujących terminach:

1) Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 21 września 2020 r. o godz. 14:00
2) Komisja Rewizyjna w dniu 21 września 2020 r. o godz. 14:00
3) Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 22 września 2020 r. o godz. 14:00
4) Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w dniu 22 września 2020 r. o godz. 14:00