Petycja

Petycja ( pobierz )

Załącznik do petycji ( pobierz )

Odpowiedź: Uchwała nr XIII.115.2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przekazania według właściwości petycji Wójtowi Gminy Zakrzewo ( pobierz )