Dotacje dla spółek wodnych

Wójt Gminy Zakrzewo ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych

na bieżące utrzymanie wód tj. konserwacje, eksploatacje oraz remont urządzeń wodnych

na terenie gminy Zakrzewo. Kwota przeznaczona w budżecie Gminy na pomoc finansową

dla spółek wodnych wynosi 5 950,00 zł.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać w terminie do 08.08.2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Zakrzewo.

 

- Wójt -

Marek Buława