Konsultacje społeczne

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 01 września 2016 r.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz uchwały nr VI.40.2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Zakrzewo (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2011, nr 181, poz. 2910)

Wójt Gminy Zakrzewo zawiadamia,
że w terminie 15 września 2016 r. na sali wiejskiej w Starej Wiśniewce

odbędą się konsultacje społeczne
projektu Statutu sołectwa STARA WIŚNIEWKA

Projekt Statutu sołectwa Stara Wiśniewka zostanie udostępniony mieszkańcom poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.wokiss.pl/zakrzewo/), a także zostanie wyłożony w biurze Rady Gminy Zakrzewo w godzinach urzędowania.

Wypełnione formularze zawierające wnioski i opinie mieszkańców, można składać osobiście w biurze Rady Gminy Zakrzewo (pokój nr 9), za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo lub przesłanie formularza w formie elektronicznej na adres rada.gminy@zakrzewo.org.pl.

 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Zakrzewo (przejdź

Statut sołectwa Stara Wiśniewka (pobierz )

Załącznik (pobierz )