----Dane statystyczne

Stan na 31 grudnia 2017 r.

Liczba mieszkańców ogółem: 4 974

Powierzchnia gminy: 16 252 ha

Liczba sołectw: 14

Stopa bezrobocia: 4,97 % (247 osoby)

Liczba ludności wg wieku 

Wiek

Ogółem

0-2

3-6

7-14

15-17

18-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-64

65 i więcej

Zakrzewo-

zameldowanie stałe

4974

160

228

424

213

142

893

742

658

691

251

527

Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach

Lp

Sołectwo

Liczba ludności

1

Czernice

362

2

Drożyska Małe

25

3

Drożyska Średnie

43

4

Drożyska Wielkie

409

5

Głomsk

477

6

Kujan

306

7

Ługi

120

8

Nowa Wiśniewka

125

9

Osowiec

75

10

Prochy

114

11

Stara Wiśniewka

517

12

Śmiardowo Złotowskie

280

13

Wersk

211

14

Zakrzewo

1934