Jesteś tutaj:   

ZGROMADZENIA

 

Informacje dotyczące zgromadzeń organizowanych na terenie Gminy Zakrzewo

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w trybie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1485) należy wnieść w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła do organu gminy nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
 
Zawiadomienie należy wnieść na adres:
Wójt Gminy Zakrzewo
ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo
te. 67 2667075, fax 67 2667371, e-mail: ug_zakrzewo@pro.onet.pl

                   
                                                                                                                                      

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1485) należy wnieść, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, do:  

Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zakrzewie
ul. Kuajńska 5, 77-424 Zakrzewo
te. 67 2667075, fax 67 2667371, e-mail: ug_zakrzewo@pro.onet.pl

  •   Formularz zgłoszeniowy (pobierz)