---- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Zakrzewo

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości
przeznaczonych do obrotu nr 2.2021.
Wykaz zawierający szczegółowe informacje wywieszony jest na tablicy ogłoszeń
oraz na stronach internetowych urzędu Gminy Zakrzewo
na okres 21 dni począwszy od dnia 29 września 2021 r.

Wykaz nr 2


Wójt Gminy Zakrzewo

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i użyczenia nr 1.2021.
Wykaz zawierający szczegółowe informacje wywieszony jest na tablicy ogłoszeń
oraz na stronach internetowych urzędu Gminy Zakrzewo
na okres 21 dni począwszy od dnia 10 marca 2021 r.

Wykaz nr 1


Wójt Gminy Zakrzewo

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości
przeznaczonych do obrotu nr 4.2020.
Wykaz zawierający szczegółowe informacje wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń
oraz na stronach internetowych urzędu Gminy Zakrzewo
na okres 21 dni począwszy od dnia 27 października 2020 r.

Wykaz nr 4


Wójt Gminy Zakrzewo

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości
przeznaczonych do obrotu nr 3.2020.
Wykaz zawierający szczegółowe informacje wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń
oraz na stronach internetowych urzędu Gminy Zakrzewo
na okres 21 dni począwszy od dnia 28 lipca 2020 r.

Wykaz nr 3


Wójt Gminy Zakrzewo

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości
przeznaczonych do obrotu nr 2.2020.
Wykaz zawierający szczegółowe informacje wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń
oraz na stronach internetowych urzędu Gminy Zakrzewo
na okres 21 dni począwszy od dnia 28 maja 2020 r.

Wykaz nr 2


Wójt Gminy Zakrzewo

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65)
podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i użyczenia nr 1.2020.
Wykaz zawierający szczegółowe informacje wywieszony jest na tablicy ogłoszeń
oraz na stronach internetowych urzędu Gminy Zakrzewo
na okres 21 dni począwszy od dnia 26 lutego 2020 r.

Wykaz nr 1


Wójt Gminy Zakrzewo

podaje do publicznej wiadomości,
że został sporządzony wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 3.2019
Wykaz zawierający szczegółowe informacje
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń
oraz na stronach internetowych
urzędu Gminy Zakrzewo
na okres 21 dni począwszy od dnia
6 listopada 2019 r.

Wykaz nr 3


Wójt Gminy Zakrzewo

podaje do publicznej wiadomości,
że został sporządzony wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 2.2019
Wykaz zawierający szczegółowe informacje
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń
oraz na stronach internetowych
urzędu Gminy Zakrzewo
na okres 21 dni począwszy od dnia
  16 lipca 2019 r. 

Wykaz nr 2


Wójt Gminy Zakrzewo
podaje do publicznej wiadomości,
że został sporządzony wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 1.2019
Wykaz zawierający szczegółowe informacje
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń
oraz na stronach internetowych
urzędu Gminy Zakrzewo
na okres 21 dni począwszy od dnia
11 lutego 2019 r. 

Wykaz nr 1


Wójt Gminy Zakrzewo

podaje do publicznej wiadomości,
że został sporządzony wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 5.2018.
Wykaz zawierający szczegółowe informacje
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń
oraz na stronach internetowych
urzędu Gminy Zakrzewo
na okres 21 dni począwszy od dnia
31 października 2018 r.   

Wykaz nr 5


Wójt Gminy Zakrzewo
podaje do publicznej wiadomości,
że został sporządzony wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 4.2018.
Wykaz zawierający szczegółowe informacje
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń
oraz na stronach internetowych
urzędu Gminy Zakrzewo
na okres 21 dni począwszy od dnia
3 października 2018 r.

Wykaz nr 4


 Wójt Gminy Zakrzewo
podaje do publicznej wiadomości,
że został sporządzony wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 3.2018.
Wykaz zawierający szczegółowe informacje
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń
oraz na stronach internetowych
urzędu Gminy Zakrzewo
na okres 21 dni począwszy od dnia
8 czerwca 2018 r.

Wykaz nr 3


Wójt Gminy Zakrzewo

podaje do publicznej wiadomości,
że został sporządzony wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 2.2018.
Wykaz zawierający szczegółowe informacje
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń
oraz na stronach internetowych
urzędu Gminy Zakrzewo
na okres 21 dni począwszy od dnia
29 marca 2018 r.

 
 Wójt Gminy Zakrzewo

podaje do publicznej wiadomości,
że został sporządzony wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 1.2018.
Wykaz zawierający szczegółowe informacje
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń
oraz na stronach internetowych
urzędu Gminy Zakrzewo
na okres 21 dni począwszy od dnia
15 stycznia 2018 r.