Samorządowy Zakład Komunalny

ROK 2020

Bilans ( pobierz )

Informacja dodatkowa ( pobierz )

Rachunek zysków i strat ( pobierz )

Zestawienie zmian w funduszu ( pobierz )


ROK 2019

Bilans ( pobierz )

Informacja dodatkowa ( pobierz )

Rachunek zysków i strat ( pobierz )

Zestawienie zmian w funduszu ( pobierz )