----Sprawozdania finansowe jednostek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ROK 2020

Bilans ( pobierz )

Informacja dotatkowa ( pobierz )

Rachunek zysków i strat ( pobierz )

Zmiany w funduszu ( pobierz )


ROK 2019

Bilans ( pobierz )

Informacja dodatkowa ( pobierz )

Rachunek zysków i strat ( pobierz )

Zmiany w funduszu  ( pobierz )


ROK 2018

Bilans ( pobierz )

Informacja dodatkowa ( pobierz )

Rachunek zysków i strat ( pobierz )

Zmiany w funduszu ( pobierz )

 

Lista wiadomości