Jesteś tutaj:   

----Rejestr Umów

Lp.
 Data rej. Nr umowy
Data zawarcia umowy
Strony umowy
Przedmiot umowy

Okres obowiązywania
umowy

Wartość umowy (brutto)             
Komórka organizacyjna
(Stanowisko
pracy urzędu)
 1 03.01.
2017 r.

CRU.032.1.
2017.KT

02.01.
2017 r.
Gmina Zakrzewo - Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "HETMAN Sp. z o.o. Florianów  odbiór z terenu gminy padłych zwierząt  02.01.2017 r. -31.12.2017 r. do 200 kg=140 zł powyżej 200 kg =213 zł
Krystyna Thomas - Młodszy referent
 2 05.01.
2017 r.
CRU.032.2.
2017.DM
02.01.
2017 r.
Gmina Zakrzewo-U.Kwiatkowska ARAM SOFTWARE Sp. z o.o. Warszawa
świadczenie usługi serwisu  eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego (SELWIN) i (RWWIN)
 01.01.2017 -31.12.2017 r.  350 zł/ m-c +VAT  Dorota Murach - Zastępca Kierownika USC
 3 05.01.
2017 r.
 D/I/58/
12756207/
00001/0    CRU.032.3.
2017.KT
07.01.
2017 r.
Gmina Zakrzewo - ENEA Operator Sp. Z o.o. Poznań
 umowa na sprzedaż energii elektrycznej - oświetlenie ulic               w Prochach  od 01.01.2017 r  na czas nieokreślony opłata wg zużycia energii
 Krystyna Thomas - Młodszy referent
 4 05.01.
2017 r.
CRU.032.4.
2017.KT
04.01.
2017
Gmina Zakrzewo - Tomke Tomasz Usługi AGRO-rolnicze Osowo  odśnieżanie dróg gminnych: Głomsk, Poborcze, Osowiec i Wersk  sezon zimowy 2016/2017 140,40 zł brutto/godz.
Krystyna Thomas - Młodszy referent
 5 11.01.
2017 r.
CRU.032.5.
2017.CW
15.01.
2017
 Gmina Zakrzewo - Sputnik Software Sp.z o.o. Poznań umowa licencji na aktualizację (UPGRADE) oprogramowania
01.01.2017 - 31.12.2017 r.
 492 zł brutto  Czesława Wilk -     Skarbnik Gminy
 6 11.01.
2017 r.
CRU.032.6.
2017.AK
14.01.
2017
Gmina Zakrzewo - WOKiSS Poznań
opieka autorska na 2017 r. do umowy nr 132/BIP/2008 z dnia 21.01.2008 r. Moduł -BIP
 01.01.2017 - 31.12.2017 r.  520 zł +VAT  Kaper Anna - podinspektor
 7 11.01.
2017 r.
CRU.032.7.
2017.AK
14.01.
2017
WOKiSS Poznań - Gmina Zakrzewo
usługi sieci INTERNET za pośrednictwem serwera CIS -        "BIP-serwer wirtualny"
 01.01.2017 - 31.12.2017 r.  70 zł +VAT/m-c  Kaper Anna - podinspektor
 8 13.01.
2017 r.
CRU.032.8.
2017.AK
02.01.
2017 r.
Gmina Zakrzewo - MAXIMUS Centrum Komputerowe M. Grobelny Złotów
 umowa oświadczenie usług dot. ciąłglości pracy wszystkich systemów informatycznych w UG 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
 665,- zł + VAT/m-c Kaper Anna - podinspektor
9 13.01.
2017 r.
CRU.032.9.
2017.AK
02.01.
2017 r.
Gmina Zakrzewo - MAXIMUS Centrum Komputerowe M. Grobelny Złotów
 umowa hostingowa na udostępnienie sieci teleinformatycznej-utrzymanie serwisów WWW, skrzynek e-mail 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
 60,00 zł netto  Kaper Anna - podinspektor
10

27.01.
2017 r.

CRU.032.10.
2017.MP
24.01.
2017 r.
Gmina Zakrzewo - Gminna Spółka Wodna,Głomsk-Rejonowy Związek Spółek Wodno Melioracyjnych Złotów
 dofinansowanie konserwacji rowu K-F 24.01.2017 - 30.11.2017 r.
5000 zł  Magdalena Paciorek - Inspektor
 11 22.03.
2017 r.
CRU.032.11.
2017.MZ
20.01.
2017 r.
Gmina Zakrzewo -Paweł Michalski Krajenka
opracowanie sołeckiej strategii rozwoju dla sołectwa Ługi "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"
 20.01.2017 r.-01.02.2017 r. 500 zł
 MarlenaZiółkowska - Referent
 12 22.03.
2017 r.
CRU.032.12.
2017.MZ
20.01.
2017 r.
Gmina Zakrzewo - Marek Dariusz Romaniec Debrzno
opracowanie sołeckiej strategii rozwoju dla sołectwa Ługi "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"
 20.01.2017 r.-01.02.2017 r. 500 zł
 MarlenaZiółkowska - Referent
 13 22.03.
2017 r.
CRU.032.13.
2017.KT
25.01.
2017 r.
Gmina Zakrzewo- Samorządowy Zakład Komunalny Zakrzewo
dostawa energii cieplnej
01.01..2017 r. - 31.12.2017 r.
 259,00 zł netto /m-c Krystyna Thomas - Młodszy referent
 14 14.04.
2017 r.
CRU.032.14.
2017.KT
27.01.
2017 r.
 Gmina Zakrzewo - Pomorska Grupa Konsultingowa Bydgoszcz opracowanie dokumenyacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej
   2500 zł. Netto  Krystyna Thomas - Młodszy referent
 15 19.04.
2017 r.
CRU.032.15.
2017.TD
19.01.
2017 r.
Gmina Zakrzewo -  Ochotnicza Straż Pożarna w Wersku
 w sprawie udzielenia dotacji celowej w roku 2017 na realizację zadań ochrony przeciwpożarowej  do 30.11.2017 r. 1570,8 zł
Tadeusz Dywel -   Inspektor
 16 24.04.
2017 r.
CRU.032.16.
2017.TD
21.01.
2017 r.
Gmina Zakrzewo - Ochotnicza Straż Pożarna w Głomsku
udzielenia dotacjicelowej w 2017 r. na realizację zadań ochrony przeciwpożarowej
 do 30.11.2017 r. 1.740,01 zł
 Tadeusz Dywel -   Inspektor
 17 09.05.
2017 r.
CRU.032.17.
2017.MP
28.01.
2017 r.
Gmina Zakrzewo - Ogólnopolskie Stowarzyszenie "ARKA NOEGO" w Pile
wydzierżawienie nieruchomości nr 49 o pow.0,5 ha zabudowanej budynkiem po byłej Szkole Podstawoewj w Głomsku
do 31.03.2047 r.
 4501,80 zł brutto/kwartał  Magdalena Paciorek - Inspektor
 18 11.05.
2017 r.
CRU.032.18.
2017.KT
10.01.
2017 r.
Gmina Zakrzewo - ENEA Operator Sp. Z o.o. Poznań
oświetlenie miejsc publicznych i konserwacja oświetlenia ulicznego
 do 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. 2.510,70 zl netto  /m-c
 Krystyna Thomas - Młodszy referent
 19 11.05.
2017 r.
CRU.032.19.
2017.KT
10.01.
2017 r.
 Gmina Zakrzewo - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ryszard Serówka -Batorowo równanie drogi gruntowej na Poborczu na odcinku 500 mb i szer.3 mb
22.05.20107 r. - 02.06.2017 r.
18.999,81 zł brutto
Krystyna Thomas - Młodszy referent
 20 11.05.
2017 r.
CRU.032.20.
2017.KT
10.01.
2017 r.
Gmina Zakrzewo - ENEA S.A. Poznań ul. Górecka 1
 Usługi kompleksowe na sprzedaż energii elektrycznej i usługi dystrybucji  od 26.05.2017 r. na czs nieokreślony  stawki opłat i taryfy na str.internetowej www.enea.pl  Krystyna Thomas - Młodszy referent
 21 26.05.
2017 r.
CRU.032.21.
2017.KT
26.01.
2017 r.
Gmina Zakrzewo - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Woj.Wlkp.- Oddział M-G w Złotowie, Stawnica
 Prowadzenie i obsługa kąpieliska położonego nad jeziorem Borówno w Kujankach 01.07.2017 r . - 31.08.2017 r. codziennie od 10:00 -18:00
22.000,00 zł (płatne w dwóch ratach)
 Krystyna Thomas - Młodszy referent
 22 26.05.
2017 r.

CRU.032.22.
2017.TB CAZ.4431-4
/JZ/2017
25.01.
2017 r.
Gmina Zakrzewo - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie
organizacja prac społecznie użytecznych dla pięciu osób
01.06.2017  - 30.11.2017 r.
8,10 zł/1 godz.dla jednej osoby
Teresa Buława -    Inspektor