Podatek od śr. transportowych

Podatek od śr. transportowych

 
1. Podstawa prawna:

art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)

2. Stawki podatku od środków transportowych:

Uchwała nr IX.73.2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (przejdź)

 

stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton (pobierz)
stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton (pobierz)
stawki podatku od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika (pobierz)

 


Druki obowiązujące na rok 2020

Deklaracja na podatek od środków transportowych ( przejdź )

Załącznik do deklaracji DT-1 ( przejdź )