Opłata miejscowa

Uchwała NR XII.101.2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 października 2019 r.w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej na terenie Gminy Zakrzewo, określenia zasad ustalania i poboru opłaty miejscowej, terminów jej płatności i wysokości stawek ( przejdź )