PODATKI I OPŁATY LOKALNE NA ROK 2020

Podatek leśny

Podatek leśny

1. Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.)

2) komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P.2019.1018) - cena drewna wynosi 194,24   zł za 1m3. ( przejdź)

2. Stawki podatku leśnego:
od 1 ha fizycznego lasu równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna
(0,220 m3 drewna x 194,24 zł = 42,7328 zł).

Uchwała nr X.77.2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych: od nieruchomości, rolnego i leśnego (przejdź)

Zmieniona:
Uchwałą Nr XI.85.2015Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 grudnia 2015 r.(przejdź)


Wzory obowiązujące na rok 2020

Deklaracja na podatek leśny ( przejdź )

Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ( przejdź )

Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ( przejdź )

Informacja o lasach ( przejdź )

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ( przejdź )

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ( przejdź )

Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników ( przejdź

Lista wiadomości