PODATKI I OPŁATY LOKALNE NA ROK 2020

Podatek rolny

Podatek rolny

1. Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 z późn. zm.)

2) komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 (M.P.2019. Poz. 1017) wynosi 58,46 zł za 1 dt. - ( przejdź )

2. Stawki podatku rolnego:
1) od gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 dt żyta
(2,5 dt x 58,46 zł = 146,15 zł),
2) od pozostałych gruntów, od 1 ha fizycznego równowartość pieniężną 5 dt żyta
(5 dt x 58,46 zł = 292,30 zł).

Uchwała nr X.77.2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych: od nieruchomości, rolnego i leśnego (przejdź )

Zmieniona:
Uchwałą Nr XI.85.2015Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 grudnia 2015 r. (przejdź)


Wzory obowiązujące na rok 2020 r. 

Deklaracja na podatek rolny ( przejdź )

Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ( przejdź )

Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ( przejdź )

Informacja o gruntach ( przejdź )

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ( przejdź )

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ( przejdź )

Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników ( przejdź

 

Lista wiadomości