PODATKI I OPŁATY LOKALNE NA ROK 2020

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

1. Podstawa prawna:

art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)

2. Stawki podatku od nieruchomości:

Uchwała nr XII.100.2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 18 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości ( przejdź )

Wzory obowiązujące na rok 2020:

Deklaracja na podatek od nieruchomości ( przejdź )

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ( przejdź )

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ( przejdź )

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych ( przejdź )

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ( przejdź )

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ( przejdź )

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników ( przejdź )


Uchwała nr X.77.2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych: od nieruchomości, rolnego i leśnego ( przejdź )

Zmieniona:
Uchwałą Nr XI.85.2015Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 grudnia 2015 r. ( przejdź )

Uchwała nr XXXV.240.2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków lub ich części służących realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków ( przejdź )


Zmieniona:
Uchwałą nr II.11.2014 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę nr XXXV.240.2014 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków lub ich części służących realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków ( przejdź )

 

 

Lista wiadomości