Jesteś tutaj:   

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Lista wiadomości
dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego