Jesteś tutaj:   

2019

Rejestr petycji 2019 r.

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie rozpatrzenia petycji

1.

Mieszkańcy sołectwa Głomsk

Likwidacja Punktu Pomocy Terapeutyczno-Readaptacyjnego dla osób uzależnionych i bezdomnych w Głomsku, prowadzonego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Arka Noego” w Głomsku

20.08.2019 r.

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Przekazano według właściwości:

Uchwała nr XIII.115.2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przekazania według właściwości petycji Wójtowi Gminy Zakrzewo

2.

adw. Renata Sutor

ul. Rynek 8B

34-700 Rabka Zdrój

Zmiana przepisów prawa polegająca na rozszerzeniu katalogu osób, które mogą wnosić skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego.

02.10.2019 r.

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Uznano za bezzasadną

Uchwała nr XVI.131.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 24 września 2019 r. dotyczącej zmiany przepisów prawa

 

3.

adw. Renata Sutor

ul. Rynek 8B

34-700 Rabka Zdrój

Zmiana przepisów prawa miejscowego polegająca na utworzeniu w Gminie Zakrzewo bezpłatnych miejsc parkingowych przed wszystkimi kościołami i cmentarzami, a także dokonanie zmian przepisów prawa podatkowego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa medialnego, prawa postępowania cywilnego i prawa zbiórek publicznych

18.11.2019 r.

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Uznano za bezzasadną

Uchwała nr XVI.132.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 lutego 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 listopada 2019 r. dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego

 

4.

adw. Renata Sutor

ul. Rynek 8B

34-700 Rabka Zdrój

Zmiana przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w Gminie Zakrzewo miejsca gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz z oznaczeniem takiego miejsca, a także poparcie petycji, wysłanej przez p. Sutor do konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski

06.12.2019 r.

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Uznano za bezzasadną

 

Uchwała NR XVI.133.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 06 grudnia 2019 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz o poparcie dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski

 

Lista wiadomości
w zakresie dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski według zaleceń Rozalii Celakównej
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa
w sprawie likwidacji Punktu Pomocy Terapeutyczno-Readaptacyjnego Arka Noego w Głomsku