---- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DANE


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie
ul. E. J. Osmańczyka 7
77 - 424 Zakrzewo
tel. 067 266 73 74
e-mail: gops@zakrzewo.org.pl
www.gopszakrzewo.pl

Kierownik:
Monika Przybyła


Bilans za 2018 rok ( pobierz )

Informacja dodatkowa ( pobierz )

Rachunek zysków i strat ( pobierz )

Zestawienie zmian w funduszu jednostki ( pobierz )


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013