Jesteś tutaj:   

E-GMINA

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych i udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216), w Urzędzie Gminy Zakrzewo funkcjonuje elektroniczna skrzynka podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na platformie ePUAP (adres skrzynki: /zakrzewo/SkrytkaESP)
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu:
w poniedziałki: 8:00 - 16:00,
od wtorku do piątku: 7:00 - 15:00

do sekretariatu Urzędu Gminy Zakrzewo, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo na następujących nośnikach danych:

1. Pamięć masowa USB
2. Płyta CD-RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
2. Akceptowalne formaty załączników to:
1. DOC, RTF,
2. XLS,
3. CSV,
4. TXT,
5. GIF, TIF, BMP, JPG,
6. PDF,
7. ZIP.
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Szczegółowe informacje na temat katalogu usług świadczonych drogą elektroniczną w zakładce Jak załatwić sprawę? (karty usług)