Jesteś tutaj:   

2021 rok

Uchwała Nr SO-13/0953/61/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 września 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za pierwsze półrocze 2021 roku ( przejdź )

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2021 r. ( przejdź )

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2021 r. ( przejdź )

Informacja z wykonania budżetu gminy Zakrzewo za III kwartał 2021 r. ( przejdź )


Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 ( przejdź )

Projekt budżetu na 2021 r. ( przejdź )

Uchwała Nr SO.0957/8/13/Pi/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zakrzewo ( przejdź )

Uchwała Nr SO.0952/8/13/Pi/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zakrzewo na 2021 rok ( przejdź )

Uchwała Nr SO.0951/40/D/13/Pi/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Zakrzewo deficytu budżetu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok ( przejdź

Uchwała Nr SO-13/0951/44/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Zakrzewo deficytu budżetu ustalonego w uchwale budżetowej na 2021 r. ( przejdź )

Uchwała NR XXVII.202.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2021-2030 ( przejdź )

Uchwała NR XXVII.203.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 ( przejdź )