Jesteś tutaj:   

2019 rok

Projekt budżetu na 2019 rok (przejdź )

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023 (przejdź )

Opinie RIO w sprawie uchwały budżetowej, WPF oraz możliwości sfinansowania przez Gminę Zakrzewo deficytu budżetowego ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok (pobierz )

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2019 - 2024 ( przejdź )

Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019  ( przejdź )

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. ( przejdź )

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2019 r. ( przejdź )

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2019 r. ( przejdź )