Jesteś tutaj:   

2018 rok

 

Projekt budżetu na 2018 rok (przejdź)

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022 (przejdź)

Opinie RIO w sprawie uchwały budżetowej, wpf oraz możliwości sfinansowania przez Gminę Zakrzewo deficytu budżetowego ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok (pobierz)

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2018- 2022 (przejdź )

Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 (przejdź )

Zarządzenie w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakrzewo, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku ( przejdź )

Informacja z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za I kwartał 2018 r. ( przejdź )

Informacja z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za II kwartał 2018 r. ( przejdź )

Informacja z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za III kwartał 2018 r. ( przejdź )

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. ( przejdź )