Jesteś tutaj:   

2017 rok

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Zakrzewo za 2017 r. ( pobierz )

Informacja z wykonania budżetu gminy Zakrzewo za 2017 r. ( przejdź )

Zarządzenie w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakrzewo, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku (przejdź )

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2017- 2022 (przejdź)

Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 (przejdź)

Projekt budżetu na 2017 rok (przejdź )

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022 (przejdź)

Informacja z wykonania budżetu gminy Zakrzewo za I kwartał 2017 r. (pobierz)

Informacja z wykonania budżetu gminy Zakrzewo za II kwartał 2017 r. (pobierz)

Informacja z wykonania budżetu gminy Zakrzewo za III kwartał 2017 r. (pobierz )

Informacja z wykonania budżetu gminy Zakrzewo za IV kwartał 2017 r. (pobierz )