UWAGA - zmiana terminu sesji Rady Gminy Zakrzewo

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SESJI RADY GMINY!!!

W związku z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i decyzją Premiera RP, która wprowadza kolejne daleko idące ograniczenia związane z grupowaniem i przemieszczaniem się osób, informujemy, że w związku z tymi nadzwyczajnymi i nieprzewidzianymi okolicznościami na wniosek Wójta Gminy Zakrzewo XVII sesja Rady Gminy Zakrzewo odbędzie się DZIŚ, tj. 24 marca 2020 r. Początek obrad wszystkich komisji stałych zaplanowano na 19:00, rozpoczęcie sesji bezpośrednio po ich zakończeniu. Prawo dostępu do informacji publicznej w zakresie wstępu na XVII sesję Rady Gminy Zakrzewo będzie realizowane poprzez dostęp do transmisji na żywo na profilu Youtube Gminy Zakrzewo.

Link do trasmisji