Uprawa maku i konopi włóknistych

Uprawa maku i konopi włóknistych

W związku z rozpoczęciem przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego prac nad projektem uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2020 r. oraz rejonizacji tych upraw niezbędne jest uzyskanie z terenu Gminy Zakrzewo informacji o proponowanej powierzchni maku i/lub konopi włóknistych w 2020 r.
W związku z powyższym proszę wszystkich zainteresowanych uprawą maku lub konopi włóknistych rolników o zgłaszanie w terminie do 20 listopada br. powierzchni planowanych upraw.

Przypominam również, że producenci prowadzący uprawę maku i konopi włóknistych na terenie gminy zobowiązani są do zawarcia umowy kontraktacji z przedmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i/lub konopi włóknistych lub do złożenia zobowiązania do przetwarzania konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2019 r, poz.852 ze zm.) do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie 14 dni po dokonaniu wysiewu.

WÓJT 

( - ) Marek Buława