Jesteś tutaj:   

Powiadomienie

POWIADOMIENIE

O PRZERWANIU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W ZAKRZEWIE

młodszy referent ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego

Informujemy, że w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, iż do naboru nie przystąpił żaden kandydat.
W związku z powyższym nabór na ww. stanowisko urzędnicze zostaje przerwany.

Przewodnicząca
Komisji Rekrutacyjnej:

08.07.2019r. (-) Dorota Murach