Jesteś tutaj:   

Ogłoszenie

Ogłoszenie

o podstawowej kwocie dotacji w 2021r., statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju i uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020r. poz. 2029 ze zm. z 2020r. poz. 2400) Gmina Zakrzewo ogłasza, co następuje:

1) miesięczna podstawowa kwota dotacji w przeliczeniu na 1 wychowanka w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zakrzewo wynosi 774,79 zł

2) statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zakrzewo – 0

3) statystyczna liczba uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzewo – 0

Zakrzewo, 19 kwietnia 2021r.

WÓJT

( - ) mgr Marek Buława