Jesteś tutaj:   

Ogłoszenie o XXV sesji Rady Gminy Zakrzewo

Informuje się, że sesja Rady Gminy Zakrzewo,
odbędzie się w dniu
02 marca 2017 r. o godz. 1400
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie.
 

P o r z ą d e k    o b r a d :

1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2) wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3) przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017;
2) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zakrzewo do nowego ustroju szkolnego;
3) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zakrzewo;
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie obrad.

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo, odbędą się w następujących terminach:

1) Komisja Rewizyjna w dniu 27 lutego 2017 r. o godz. 1100

2) Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 27 lutego 2017 r. o godz. 1400

3) Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w 28 lutego 2017 r. o godz. 1400

4) Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 01 marca 2017 r. o godz. 1400