Ogłoszenie o XVI sesji Rady Gminy Zakrzewo

Informuje się, że XVI sesja Rady Gminy Zakrzewo odbędzie się w dniu 20 lutego 2020 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2) wybór sekretarza obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3) przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Zapytania radnych do informacji wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Zakrzewo za 2019 r.
5. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Gminy Zakrzewo za 2019 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2020-2030;
2) zmian w uchwale budżetowej na rok 2020;
3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu;
4) wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zakrzewo w roku 2020;
5) rozpatrzenia petycji z dnia 24 września 2019 r. dotyczącej zmiany przepisów prawa;
6) rozpatrzenia petycji z dnia 18 listopada 2019 r. dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego;
7) rozpatrzenia petycji z dnia 06 grudnia 2019 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz o poparcie dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
8) w sprawie ustanowienia Zakrzewskiej Nagrody Rodła.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Zapytania sołtysów.
9. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo

( - ) mgr Krzysztof Doroszuk

Posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Zakrzewo, odbędą się w następujących terminach:

1) Komisja Rewizyjna w dniu 17 lutego 2020 r. o godz. 14:30.
2) Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych w dniu 17 lutego 2020 r. o godz. 14:30.
3) Komisja Budżetowo-Finansowa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 17 lutego 2020 r. o godz. 14:30.
4) Komisja Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w dniu 17 lutego 2020 r. o godz. 14:30.