Oferta pracy - na zastępstwo

WÓJT GMINY ZAKRZEWO

poszukuje osoby na stanowisko sprzątaczki w Urzędzie Gminy w Zakrzewie

Umowa o pracę na zastępstwo w wymiarze ½ etatu

WYMAGANIA:

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
- wykształcenie co najmniej podstawowe,
- dyspozycyjność,
- odpowiedzialność, sumienność, dokładność, zaangażowanie i samodzielność,

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

utrzymanie w bieżącej czystości pomieszczeń urzędu, a w szczególności:

1) codzienne zamiatanie, odkurzanie i zmywanie na mokro powierzchni podłóg i wykładzin w pomieszczeniach biurowych, na korytarzach, schodach i w toaletach,
2) codzienne mycie urządzeń sanitarnych, zlewów kuchennych, uzupełnianie materiałów higienicznych,
3) codzienne wycieranie kurzy z biurek, parapetów, stołów i innych powierzchni w pomieszczeniach Urzędu,
4) mycie okien,
5) utrzymanie porządku wokoło budynku Urzędu.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

- podanie o pracę,
- CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.
CV oraz podanie o pracę powinno być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz następującą klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Urzędu Gminy (pokój nr 7 ) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo z dopiskiem na kopercie: „dotyczy naboru na stanowisko sprzątaczki" w terminie do dnia 18 grudnia 2019r. (do godz. 15:00)