Jesteś tutaj:   

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Zakrzewo

z dnia 01 września 2016 r.

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz uchwały nr VI.40.2011 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Zakrzewo (Dz. Urz. Woj. Wielk. z2011, nr, 181, poz. 2910)

 

Wójt Gminy Zakrzewo zawiadamia,

 

że w dniu 26 września 2016 r. o godz. 1900

 odbędą się konsultacje społeczne

w sprawie zmiany nazwy obiektu fizjograficznego zbiornika wodnego - z nazwy „Księże Jezioro" na „Proboszczowskie".