Informacja Wójta Gminy Zakrzewo

Informacja Wójta Gminy Zakrzewo ( word , pdf )

Opinia sanitarna Wielkopolskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego ( przejdź )

Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu ( przejdź )

Uchwała NR 105/560/2020 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 04 listopada 2020 r. w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zakrzewo na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025-2029" ( przejdź )