Informacja o wynikach naboru

Zakrzewo, 28 lutego 2019 r.

Informacja o wynikach naboru na animatora kompleksu sportowego w Zakrzewie wybudowanego w ramach Programu „Moje Boisko-ORLIK 2012"

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostali wybrani:

Pan Piotr Buława zamieszkały w Zakrzewie
Pan Wojciech Gray zamieszkały w Zakrzewie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Piotr Buława i Wojciech Gray posiadają kwalifikacje potrzebne do prowadzenia pracy jako animator sportu i spełniają wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiadają predyspozycje do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz szeroką wiedzę na temat zakresu obowiązków i odpowiedzialności na tym stanowisku. Kandydaci przedstawili interesującą propozycję organizacji pracy na obiekcie a także nowe pomysły i inicjatywy. Oboje posiadają wieloletnie doświadczenie w roli animatora na boiskach Orlik 2012.

Zastępca Wójta

( - ) mgr Dorota Murach