Informacja o wynikach naboru na animatora kompleksu sportowego w Zakrzewie

Zakrzewo, 24 lutego 2020 r.

Informacja o wynikach naboru na animatora kompleksu sportowego w Zakrzewie wybudowanego w ramach Programu „Moje Boisko-ORLIK 2012"

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostali wybrani:

Pan Piotr Buława zamieszkały w Zakrzewie
Pan Wojciech Gray zamieszkały w Zakrzewie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Piotr Buława i Wojciech Gray spełniają wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na animatora kompleksu sportowego w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012". Posiadają kwalifikacje niezbędne do prowadzenia pracy jako animator sportu, wieloletnie doświadczenie i predyspozycje do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz wiedzę niezbędną do pracy na tym stanowisku.
Kandydaci przedstawili propozycję organizacji pracy w obiekcie, jak również ciekawe pomysły i inicjatywy rozwoju kompleksu sportowego.

Zastępca Wójta

( - ) mgr Dorota Murach