Informacja o dotacjach dla spółek wodnych

Wójt Gminy Zakrzewo informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie dotacji spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód tj. konserwacji, eksploatacji oraz remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Zakrzewo.

Wnioski należy składać w terminie do 29 lutego 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Zakrzewo.

 

     WÓJT GMINY

          ( - ) mgr Marek Buława