Jesteś tutaj:   

Informacja

INFORMACJA

o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko pracy Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie

W wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

Monika Przybyła zamieszkała w Zakrzewie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka wybrana do zatrudnienia na stanowisku wykazała się podstawową wiedzą w zakresie ogólnym i specjalistycznym oferowanego stanowiska. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej została wysoko oceniona przez komisję. W rozmowie kwalifikacyjnej kandydatka udzieliła zadowalających odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące zagadnień, objętych zakresem działania stanowiska.

Zakrzewo, dnia 28 czerwca 2019 r.


Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

(-) Marek Buława