Informacja o wynikach naboru

Zakrzewo, 23 lutego 2021 r.

Informacja o wynikach naboru na animatora kompleksu sportowego w Zakrzewie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostali wybrani:

Pan Piotr Buława zamieszkały w Zakrzewie
Pan Wojciech Gray zamieszkały w Zakrzewie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Piotr Buława i Pan Wojciech Gray spełniają wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na animatora kompleksu sportowego w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012", jak również posiadają niezbędne kwalifikacje związane z pracą z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kandydaci wykazali szeroką wiedzę na temat zakresu obowiązków i odpowiedzialności na tym stanowisku, przedstawili propozycję organizacji pracy na obiekcie sportowym, jak również ciekawe pomysły rozwoju kompleksu sportowego.

Zastępca Wójta 

( - ) mgr Dorota Murach