Powiadomienie o przerwaniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zakrzewie

POWIADOMIENIE O PRZERWANIU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W ZAKRZEWIE

pracownik ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i drogownictwa

Informujemy, że w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, iż żaden kandydat nie spełnia wymagań formalnych.
W związku z powyższym nabór na ww. stanowisko urzędnicze zostaje przerwany.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej:

19.08.2020r. ( - ) Marek Buława