Harmonogram zebrań wiejskich

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

w gminie Zakrzewo w roku 2020

Lp.

Sołectwo

Data spotkania

Godzina

Miejsce spotkania

1

Osowiec

05.09.2020 r.

18:00

Świetlica wiejska

2

Drożyska Małe

10.09.2020 r.

18:00

Dom sołtysa

3

Drożyska Wielkie

Drożyska Średnie

14.09.2020 r.

16.09.2020 r.

19:00

Świetlica wiejska w Drożyskach Wielkich

4

Nowa Wiśniewka

14.09.2020 r.

17:30

Sala wiejska w Ługach

5

Ługi

14.09.2020 r.

19:00

Sala wiejska w Ługach

6

Śmiardowo Złotowskie

14.09.2020 r.

18:00

Budynek po szkole w Śmiardowie Zł.

7

Prochy

14.09.2020 r.

19:00

Dom sołtysa

8

Czernice

14.09.2020 r.

19:00

Sala wiejska

9

Kujan

14.09.2020 r.

18:00

Remiza OSP

10

Wersk

15.09.2020 r.

19:00

Świetlica wiejska

11

Głomsk

17.09.2020 r.

19:00

Remiza OSP

12

Zakrzewo

22.09.2020 r.

18:00

Dom Polski

13

Stara Wiśniewka

25.09.2020 r.

19:00

Sala wiejska

 

 INFORMACJA !!!

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii w Polsce, w zebraniach wiejskich nie będzie uczestniczył wójt oraz pracownicy urzędu, w celu ograniczenia ryzyka rozpowszechniania zakażenia koronawirusem na terenie Gminy Zakrzewo. Wszelkie pytania do wójta prosimy kierować na adres e-mail rada.gminy@zakrzewo.org.pl najpóźniej na dwa dni przed zebraniem. Odpowiedzi na zadane pytania zostaną przesłane sołtysowi w formie pisemnej do odczytania na zebraniu. Przypominamy, że zebrania wiejskie są organizowane w reżimie sanitarnym. Prosimy o zachowanie dystansu oraz noszenie maseczek!