Jesteś tutaj:   

Informacja

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56.2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 października 2020 r., informujemy o planowanych konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021", które odbędą się w dniach od 20 października 2020 r. do 2 listopada 2020 r