Jesteś tutaj:   

Konsultacje społeczne

INFORMACJA  WÓJTA GMINY ZAKRZEWO DOTYCZĄCA KOLSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYKAZU KĄPIELISK I OKREŚLENIA SEZONU KĄPIELOWEGO NA TERENIE GMINY ZAKRZEWO

Wójt Gminy Zakrzewo, podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zakrzewo w roku 2021

Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać w terminie do dnia 22 lutego 2021r. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Zakrzewie, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:gkm@zakrzewo.org.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zakrzewo.

Zarządzenie nr 5.2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 19 stycznia 2021 r. ( przejdź )

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY ZAKRZEWO

DOTYCZĄCA KOLSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYKAZU KĄPIELISK I OKREŚLENIA SEZONU KĄPIELOWEGO NA TERENIE GMINY ZAKRZEWO

 

Wójt Gminy Zakrzewo, podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zakrzewo w roku 2021

 

Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać w terminie do dnia 22 lutego 2021r.                          w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Zakrzewie, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:gkm@zakrzewo.org.pl.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zakrzewo.