Informacja Wójta Gminy Zakrzewo

INFORMACJA WÓJTA GMINY ZAKRZEWO O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI  PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA DOKUMENTU PN.:„PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ZAKRZEWO DO ROKU 2035" ORAZ PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ZAKRZEWO DO ROKU 2035

Wójt Gminy Zakrzewo informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla dokumentu pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zakrzewo do roku 2035" oraz projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zakrzewo do roku 2035

Uwagi i wnioski do dokumentów można składać w terminie do dnia 18 maja 2021r. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Zakrzewie, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:gkm@zakrzewo.org.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zakrzewo

Zarządzenie nr 26.2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 22 kwietnia 2021 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla dokumentu pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zakrzewo do roku 2035" oraz projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zakrzewo do roku 2035 ( przejdź )