Informacja o wynikach naboru

I N F O R M A C J A
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
REFERENT do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie ul. E.J. Osmańczyka 7, 77-424 Zakrzewo


W wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze wybrana została p. CELESTYNA HALLEK zam. w Zakrzewie

Uzasadnienie okonanego wyboru"

Kandydat wybrany do zatrudnienia na stanowisku wykazał się podstawową wiedzą w zakresie ogólnym i specjalistycznym oferowanego stanowiska. W wyniku przeprowadzonego testu i rozmowy kwalifikacyjnej został wysoko oceniony przez komisję. W rozmowie kwalifikacyjnej kandydat udzielił wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące zagadnień, objętych zakresem działania stanowiska.


Zakrzewo, dnia 10 kwietnia 2018 r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie
(-) Iwona Piątkowska