Jesteś tutaj:   

2007 rok

Lista wiadomości
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
dotyczy stałego dyżuru Wójta Gminy Zakrzewo na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania w gminie Zakrzewo
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym budynkiem gospodarczym na rzecz dotychczasowego najemcy położonej w miejscowości Kujan nr 3a
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego nieruchomości położonej w Kujanie nr 3a
w sprawie zbycia działki na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości w Drożyskach Wielkich
W sprawie określenia składu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w sprawie zniesienia współwłasności zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 197/3 w Drożyskach Wielkich 55
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
w sprawie zbycia działek na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w Zakrzewie
w sprawie zniesienia wyodrębnionej własności lokalu mieszkalnego nr 2w Drożyskach Wielkich 55
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
w sprawie zbycia działek w obrębie wsi Śmiardowo Złotowskie
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej jej użytkownikowi wieczystemu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych