WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY ZAKRZEWO

 

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wapno w okręgu wyborczym nr 14 oraz do Rady Gminy Zakrzewo w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 24 kwietnia 2016 r. (przejdź)

1. Zarządzenie nr 35/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 02 lutego 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wapno i Rady Gminy Zakrzewo (pobierz)

2. Obwieszczenie oraz kalendarz wyborczy wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wapno i Rady Gminy Zakrzewo (pobierz)

3. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAKRZEWO z dnia 12 LUTEGO 2016 r. o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze oraz liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zakrzewo zarządzonych na dzień 24 kwietnia 2016r. (pobierz)

4. Uchwała PKW z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (pobierz)

5. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (pobierz)

6. Wzór zgłoszenia kandydata na członka terytorialnej komisji wyborczej (pobierz)

7. Zgłoszenie listy kandydatów w wyborach do Rady (pobierz)

8. Poparcie listy kandydatów (pobierz)

9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie (pobierz)

10. Oświadczenie lustracyjne (pobierz)

11. Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (pobierz)

12.Oświadczenie kandydata obywatela unii europejskiej niebędącego obywatelem polskim (pobierz

13. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie z dnia 7 marca 2016 r. o składzie, siedzibie i dyżurach  Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie (pobierz)

14. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie z dnia 21 marca 2016 r. o miejscu  i czasie losowania numerów dla list kandydatów  na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zakrzewo dla wyboru jednego radnego w okręgu wyborczym nr 9, zarządzonych na dzień 24 kwietnia 2016 r. (pobierz)

15. Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo o numerze oraz granicach obwodu głosowania (pobierz)

16.  Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej (pobierz)

17.  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie z dnia 30 marca 2016 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Zakrzewo w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zakrzewo zarządzonych na dzień 24 kwietnia 2016r. (pobierz)

18.  Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie z dnia 30 marca 2016 r. o przyznanych numerach zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zakrzewo, zarządzonych na dzień 24 kwietnia 2015 r. (pobierz)