Wybory uzupełniające do Rady Gminy Zakrzewo 2019

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Zakrzewo w okręgu nr 3 zarządzone na dzień 23 czerwca 2019 r.

Postanowienie nr 90/2019 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego ( przejdź )

Zarządzenie nr 134/2019 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. przejdź )

Kalendarz wyborczy przejdź )

Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 11 kwietnia 2019 r. przejdź )

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przejdź )

Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2019 r. o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zakrzewo, zarządzonych na dzień 23 czerwca 2019 r. ( przejdź )

Postanowienie nr 148/2019 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie ( przejdź )

Postanowienie nr 149/2019 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zakrzewo zarządzonych na dzień 23 czerwca 2019 r. ( przejdź )

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie z dnia 15 maja 2019 r. o składzie, siedzibie i dyżyrach Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie ( przejdź

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie z dnia 21 maja 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zakrzewo zarządzonych na dzień 23 czerwca 2019 r. ( przejdź )

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie z dnia 30 maja 2019 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zakrzewo zarządzonych na dzień 23 czerwca 2019 r. ( przejdź )

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie z dnia 30 maja 2019 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Zakrzewo bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3 ( przejdź )