Jesteś tutaj:   

WYBORY SAMORZĄDOWE

1) Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2) Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 27 sierpnia 2014 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego

3) Informacja o uprawnieniach dla wyborców niepełnosprawnych

4) Głosowanie przez pełnomocnika

5) Pomocniczy wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego

6)Zarządzenie nr 38.2014 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy Zakrzewo przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

7) OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAKRZEWO z dnia 03 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Gminy Zakrzewo, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

8) Postanowienie nr 12/2014 Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

9) Gminna Komisja Wyborcza w Zakrzewie

10) Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie z dnia 26 września 2014 r. o składzie, siedzibie i dyżurach  Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie

11) Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie z dnia 8 października 2014 r.

12) Obwieszczenie WÓJTA GMINY ZAKRZEWO z dnia 16 października 2014 r. o numerach oraz granicach stałych  obwodów głosowania

13) Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych

14) Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie z dnia 20 października 2014 r. o miejscu  i czasie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

15) Protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie, z przebiegu losowania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

16) Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie z dnia 21 października 2014 r. o przyznanych numerach zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zakrzewo, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

17) Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie z dnia 22 października 2014 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Zakrzewo
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

18) Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Zakrzewo w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

19) Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Zakrzewo bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7

20) Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Zakrzewo bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11

21) Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Zakrzewo bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12

22) Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Zakrzewo bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13

24) INFORMACJE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZEJ o czasie rozpoczęcia pracy w dniu głosowania

25) Informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu:
- w wyborach do rad gmin i miast niebędących miastami na prawach powiatu
- w wyborach do rad powiatów
- w wyborach do sejmików województw
- w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

26) Wynik wyborów do Rady Gminy Zakrzewo

27) Wynik wyborów na Wójta Gminy Zakrzewo