Jesteś tutaj:   

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

 

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  

2) Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego mającego swoją siedzibę na terenie powiatu pilskiego i złotowskiego 

3) Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych z terenu powiatu pilskiego i złotowskiego 

4) Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ilości mieszkańców

5) Uchwała Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zakrzewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

6) Uchwała Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zakrzewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym

7) Obwieszczenie Starosty Złotowskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych Powiatu Złotowskiego, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej  

8) Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 22 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej do wyborów do Rady Gminy Zakrzewo, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

9) Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 

10) Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do jednostek samorządu terytorialnego

11) Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

12) Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

13) Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 21 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzeniu wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

14) Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 10 września 2018 r.

15) Postanowienie Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie

16) Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie z dnia 12 września 2018 r. o skladzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie

17) Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie z dnia 17 września 2018 r. o składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie

18) Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 19 września 2018 r. - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

19) Informacja Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 21 września 2018 r. (dotyczy: dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i losowań kandydatów)

20) Postanowienie Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Zakrzewo

21) Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie o miejscu i czasie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na 21 października 2018 r.

22) Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zakrzewo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

23) Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

24) Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych do spraw przeprowadzenia głosowania

25) Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych do spraw ustalenia wyników głosowania

26) Protokół głosowania i protokół wyborów Wójta Gminy Zakrzewo

27) Protokół głosowania i protokół wyborów radnych Rady Gminy Zakrzewo