Jesteś tutaj:   

WYBORY PREZYDENCKIE

1)  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2) Zarządzenie nr 7.2014 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy Zakrzewo przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

3) OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAKRZEWO z dnia 02 kwietnia 2015 r. o numerach oraz granicach stałych  obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych,  lokalach obwodowych komisji  wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych do  głosowania korespondencyjnego w wyborach PREZYDENTA  RP, zarządzonych na dzień 10  maja 2015  r.

4) ZARZĄDZENIE nr 13.2015 WÓJTA GMINY ZAKRZEWO z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do obsługi zgłoszeń głosowania korespondencyjnego i sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 10 maja 2015 r.

5) Obwieszczenie PKW z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

6) ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu spisu wyborców

7) Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

8) Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

9) Zarządzenie nr  14.2015  Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

10) Zarządzenie nr  15.2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.

11)  Zarządzenie nr 20.2015 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 19 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych