Jesteś tutaj:   

REFERENDUM

1) Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum.

2) ZARZĄDZENIE nr 24.2015 WÓJTA GMINY ZAKRZEWO z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Zakrzewo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów, biorących udział w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

3) OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAKRZEWO z dnia 20 lipca 2015 r. 

4) Wniosek o dopisanie do spisu wyborców (dla wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów

5) Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym

6) Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów w referendum ogólnokrajowym

7) Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym

8) Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym

9) Informacjao uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowy, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

10) Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.

11) Zarządzenie nr 31.2015 w sprawie upoważnienia do obsługi zgłoszeń głosowania korespondencyjnego i sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

12) Zarządzenie nr 32.2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego

13) Zarządzenie nr 33.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

14)  ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu spisu wyborców